Wydrukuj tę stronę

22. NIEDZIELA ZWYKŁA


Ewangeliczny savoir-vivre, ks. Janusz Mastalski
W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Chrystus, wykorzystując okoliczności uczty, podczas której zawsze w tradycji żydowskiej wygłaszało się mowy, ukazał pewne zasady postępowania, będące konsekwencją przełożenia wiary na więcej

Pierwsze miejsce, ks. Edward Staniek
W każdym środowisku jest wiele zwyczajów, których należy przestrzegać, bo one decydują o panującej w nim atmosferze. W nich są przekazywane drogą tradycji pewne wartości ważne dla określonej grupy ludzi. Wśród tych zwyczajów jest więcej