Wydrukuj tę stronę

ADORACJE: 1. NIEDZIELA LISTOPADA


Zobaczyć Jezusa, ks. Tadeusz Mrowiec

Na dzisiejsze spotkanie z Tobą prowadzi nas ciekawość i pragnienie celnika Zacheusza. Od dawna słyszał o Tobie. O tym, że Twoja nauka porusza do głębi ludzkie serca, że Twoje słowo może całkowicie odmienić człowieka, że Twoje dotknięcie więcej

Dziękczynienie za ciało i duszę, ks. Edward Staniek
Panie, w scenerii zapalonych na grobach zniczy, pragniemy dziękować Ci za nasze ciało i naszego ducha. Ciało jest jak instrument, którym posługuje się nasz duch. Nie jesteśmy tylko duchem, jak aniołowie. Nie jesteśmy tylko cieleśni, więcej