Wydrukuj tę stronę

ADORACJE: 1. NIEDZIELA MARCA


Zainteresowanie Pismem Świętym, ks. Edward Staniek
Prosimy Cię, Panie, niech Pismo Święte będzie dla nas chlebem, a Twoje słowo karmi nasze dusze. Niech ono będzie podstawowym podręcznikiem mądrości, tej ludzkiej, potwierdzonej przez Ciebie, Panie, o której więcej

Bóg jest, ks. Tadeusz Mrowiec
Chcemy dziś uczyć się odkrywać Twoją obecność w naszym życiu na przykładzie Twojego spotkania z Mojżeszem. Boże wszechmocny, wyprowadziłeś Mojżesza w głąb pustyni. Kiedy zostawił za sobą dom, więcej