Wydrukuj tę stronę

HOMILIE POGRZEBOWE


Bóg jest światłością. Pismo Święte ukazuje Boga jako tego, który jest Stwórcą światłości dnia i światłości ciał niebieskich, które oświecają ziemię dniem i nocą. Kiedy Bóg objawia się człowiekowi, odziany więcej

W życiu mamy do czynienia z rozmaitymi progami. Spośród wszystkich szczególne znaczenia mają te dotyczące czasu. Ludzie podkreślają przekroczenie progu kolejnego roku, nowego więcej

Przychodzi jednak moment, że owo ciało kończy współpracę z duchem – ustaje bicie serca i zatrzymuje się życie ciała… Ten, którego tak kochaliśmy, który był dla nas tak bardzo ważny, wymyka się z więcej

To promień Zmartwychwstałego Jezusa. Zapewnia nas On, że pragnie zbawienia każdego człowieka. Znaczy to, że w całym naszym życiu Pan Bóg nas szuka na drogach, nieraz krętych, innym razem  więcej

Modlitwa, jaką podejmujemy za zmarłych, jest jednym z obowiązków chrześcijanina wobec tych, którzy odchodzą… To również jeden z uczynków miłosierdzia – modlić się za więcej

Nie czekajmy więc na ostatnią chwilę z naprawianiem naszych relacji z Panem Bogiem, ale chciejmy je budować każdego dnia, bo jak sam Jezus przestrzegł: Czuwajcie więcej

Dopiero cierpienie czy zbliżająca się śmierć rozrywa twarde skorupy grzechu i odsłania się serce spragnione dobra. Jeden ze złoczyńców ukrzyżowany na Golgocie, w obliczu śmierci więcej

I ta śmierć, która nas dzisiaj tutaj zgromadziła, może scalić rodzinę, bo tylko razem, tylko bliżej siebie możemy wspólnie stawić czoła codzienności, która się nie skończyła wraz ze śmiercią N.N. – żony i więcej

Czas, jaki otrzymujemy, by cieszyć się życiem na ziemi, jest darem i tajemnicą – bo nikt z nas nie wybrał sobie momentu historii, w którym przyszło mu zaistnieć w tym świecie i nikt z nas nie zna więcej

Chrystus sprawił, że bramy nieba otwarte są już na zawsze. Dokąd prowadzą drzwi śmierci? Jaki świat czeka na człowieka za tą tajemniczą bramą? W drzwiach śmierci czeka na nas Chrystus, a przez Niego więcej

Na tym przecież polega dla chrześcijan dar zbawienia – trwanie razem z Bogiem, radość wzajemnej bliskości, którą utraciliśmy przez grzech rajski... Dlatego tak bardzo ważne jest to, aby zadbać więcej

My, pielgrzymujący na ziemi, ciągle stajemy przed wyborami i możemy nasze życie zmienić, odwrócić się od grzechu, aby wybrać życie z Bogiem. Zmarli już tej możliwości nie mają, zakończyła się więcej

We wszystkich nas zapewne odzywa się tęsknota za wypełnieniem się słów Apokalipsy: I otrze (Bóg) z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Żyjemy w wielkim oczekiwaniu na wypełnienie się tej więcej