Wydrukuj tę stronę

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA


Syn Boży przyszedł na ziemię dla naszego zbawienia, a Jego gotowość na pełnienie woli Bożej jest gotowością na przyjęcie na siebie roli doskonałej ofiary. Ten, który przyszedł, aby dać świadectwo o prawdzie, wzywa swoich uczniów więcej

 Szczepan jako pierwszy z chrześcijan dał świadectwo istnienia innego życia, do którego wszedł Jezus po swym zmartwychwstaniu. Świadectwo było tak czytelne, że powinno doprowadzić do wstrzymania egzekucji więcej