Banner

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI


Maryja wzorem, ks. Kazimierz Skwierawski
Święty Jan Paweł II zachęcał nas również, abyśmy naśladowali Maryję w ufności, gdyż Ona, na wzór Abrahama, uwierzyła nadziei wbrew nadziei (por. Rz 4,18). Jakże często to, co Bóg mówi, wydaje się nam nierealne, niemożliwe i nie do spełnienia. więcej

 Święty czas rodzinnego domu, ks. Edward Staniek
Syn Boga wkroczył w czas, by nam umożliwić jego uświęcenie. Przyniósł wszystkie potrzebne do tego łaski i pokazał nam, jak się to robi. Najdoskonalej wykorzystała to Jego Matka, która od swego poczęcia żyła nie tylko prawem ziemskiego więcej

 Trwajcie mocni w wierze z Maryją, ks. Kazimierz Nawrocki
„O Dziewico Najświętsza – woła św. Alfons – dla zasług Twojej wielkiej wiary wyjednaj mi łaskę żywej wiary: O Pani, przymnóż nam wiary” (św. Alfons, Uwielbienia Maryi II, 3, 4). W dwudziestym pierwszym wieku to błaganie jest nadal aktualne, bo my więcej