Wydrukuj tę stronę

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI


Błogosławiony Jan Paweł II pouczał, byśmy patrzyli na Maryję jako na Niewiastę, która milczy i słucha. Jakaż to wspaniała nauka dla każdego z nas! – zwłaszcza gdy ktoś wypowiada się na określony temat, a nam więcej

Syn Boga wkroczył w czas, by nam umożliwić jego uświęcenie. Przyniósł wszystkie potrzebne do tego łaski i pokazał nam, jak się to robi. Najdoskonalej wykorzystała to Jego Matka, która od swego poczęcia żyła więcej

„O Dziewico Najświętsza – woła św. Alfons – dla zasług Twojej wielkiej wiary wyjednaj mi łaskę żywej wiary: O Pani, przymnóż nam wiary” (św. Alfons, Uwielbienia Maryi II, 3, 4). W dwudziestym pierwszym wieku to błaganie więcej